Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu jest to subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne, powstające pod wpływem bodźców (tzw. nocyceptywnych) uszkadzających tkankę lub zagrażających jej uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. 

Ból należy traktować jako sygnał ostrzegawczy, płynący z organizmu. Nie należy go bagatelizować czy zbyt pochopnie jedynie tłumić lekami przeciwbólowymi.

Istnieją różne rodzaje bólu:

– ból ostry (najczęściej wskutek urazu)

– ból przewlekły/chroniczny (trwający dłużej niż 3 miesiące np. migreny, zwyrodnienia, bóle fantomowe)

– ból przetrwały (trwający nawet po zagojeniu rany czy po wyleczeniu infekcji np. po półpaścu)

Wiele jest przyczyn bólu, różna też jest odporność i odbieranie bólu – to uwarunkowane jest genetycznie.
Ból, szczególnie jeśli jest silny i trwa długo, zawsze wywołuje skutki (fizyczne, psychiczne czy społeczne). Należy go więc leczyć.

W Holis-Med przychodzimy z pomocą, wspierając leczenie bólu przy pomocy laserów LLLT Erchonia. Obecnie lasery te posiadają liczne Certyfikaty FDA, poświadczające skuteczność w leczeniu bólu różnego pochodzenia.