Jednym z pomocnych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w naszym centrum jest kinezjologiczny test mięśniowy. Ciało odbiera i reaguje na pozytywne lub negatywne uczucia i emocje i manifestuje je poprzez napięcie mięśniowe. Kinezjologia stosowana wykorzystuje badanie mięśni dla oceny stanu energetycznego  i przepływu informacji w organizmie.